3 o’clock prayer in tagalog?

I really, really need it for my homework so could you cool dudez translate it or well, if you know the filipino version, write it?? thx!! it’s due in half an hour!!

5 Answers

 • Pumanaw ko Hesus, subalit and bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa

  at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan

  o bukal ng buhay, walang-hanggang awa ng Diyos,

  yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang Iyong sarili para sa aming lahat

  O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Hesus

  bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami ay nananalig sa Iyo.

  (Banal na Diyos, Banal na puspos ng kapangyarihan, Banal na walang-hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob) 3x

  Amen.

  O Hesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa Iyo.

 • 3 O Clock Prayer

 • Three O Clock Prayer

 • What is the 3 o’clock prayer? I never heard of that one before. Explain? Praying is good no matter what time it is.

 • Thank you sa information about the 3 o’clock prayer… 🙂

Leave a Comment