toi muon thoat khoi vnn777.com-boi toan ,thi phai lam sao,toi khong biet danh cac dau vi toi khong ranh su dun?

NetherCraft 0

2 Answers

  • Nhấp vào chữ X màu đỏ ở góc trên bên phải.

    Hay nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + DELETE. Ở thẻ Applications/ chọn trang mún tắt (vnn777.com,boitoan)/ End task.

    Nếu bạn xài máy nhà mà trang này bị cài làm trang chủ (nghĩa là mỗi lần mở internet len là thấy nó) thì bạn hãy chọn trang khác làm trang chủ. Tools/internet options/tại thẻ gerneral.

    tại ô HOME PAGE. ô ADDRESS, gõ địa chỉ trang mún cài làm trang chủ. bạn chọn www.google.com.vn chẳng hạn (hay yahoo.com.vn hay www.mp3.zing.vn)

    mún gõ dấu thì bạn phải mở chương trình unikey, hay vnikey lên. chọn bảng mã unicode. rồi gõ.

  • Vnn777.com

Also Check This  freezing point question please help!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *